Admi-Lux

Financiële administratie & Salarisverwerking

Salaris administratie

Het voeren van een juiste salarisadministratie is een ingewikkelde materie, waar u als organisatie niet namens uw salarisverwerker over wilt nadenken. Wij werken in vrijwel alle sectoren en kunnen u dus altijd van de benodigde informatie voorzien.


Wij voeren de CAO regelingen zoals verhogingen, toeslagen, pensioen e.d. uit en u hoeft alleen de mutaties op een overzichtelijk digitaal formulier aan ons door te geven. Geheel digitaal per mail. Wij maken met u een jaarplanning voor de aanlevering en u ontvangt alleen de voor u belangrijke documentatie.


Geen lange lijsten die u niet gebruikt! Uw journaalpost is geheel digitaal en op kostenplaats aan te leveren. Geen maandelijks invoer-werk meer. Als u wilt kunt u uw salarisstroken digitaal ontvangen voor plaatsing op het intranet of verzending per mail.